Szkolenia

Organizacja szkoleń

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zawsze realizujemy z Polskim Czerwonym Krzyżem lub osobami zatrudnionymi w służbie zdrowia, aby nie tylko wiedza książkowa została przekazana, ale również ta, zdobyta podczas intensywnej pracy.

Chcemy, aby nasi kursanci mogli poczuć atmosferę prawdziwości szkolenia oraz występujących emocji podczas niego – dlatego stosujemy innowacyjne podejście do tematu w postaci pozorantów, scenariuszy oraz tzw. sztucznej krwi, aby każda spędzona chwila na szkoleniu była jak najbardziej zbliżona do realistycznego zdarzenia.

Szkolenia z zakresu działania przeciwpożarowego realizujemy przy współpracy z wysoko wykfalifikowanymi pracownikami służ pożarnych. Tworzymy autorskie scenariusze, przy których możemy zastosować gaśnice proszkowe oraz wodne. Dlaczego? Ponieważ największy strach pracowników jest ukryty w niewiedzy jak skorzystać z gaśnicy, na ile ona wystarcza i jak z nią postępować.

Życzymy, aby nigdy zdobyta wiedza nie musiała być użyta, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, niech będzie ona najnowsza, kompletna i pełna.